Oferujmy projekty budowlane i wykonawcze instalacji sanitarnych:
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wodno - kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje gazowe
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • węzły ciepłownicze
 • sieci i przyłącza ciepłownicze
 • sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza gazowe
 • hydrofornie
 • kotłownie
 • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
 • odnawialne źródła energii
 • inne
Zajmujemy się również:
 • wykonywaniem opinii technicznych
 • optymalizacją rozwiązań projektowych
 • sprawowaniem nadzorów budowlanych

Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac.

Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.
Copyright © 2012 BKprojekt. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies
BKprojekt
DRE STUDIO Rozwiązania dla biznesu